Poradenstvo pre vás

Plánujete kúpu nehnuteľnosti pre vlastné bývanie alebo hľadáte investičnú príležitosť v podobe investičného bývania? Mnohé rozhodnutia sú na mnoho rokov a vy sa možno ocitnete v takejto situácii prvý raz. My, v tíme BPV riešime podobné situácie každý deň. Pracujeme s maximálnym dôrazom na kvalitu dobrých finančných rozhodnutí.

Vieme vám poskytnúť kvalitné poradenstvo v rôznych oblastiach:

Ak plánujete nové bývanie, pomôžeme:

 • s vyhľadaním kvalitného bývania podľa vašich predstáv a potrieb,
 • s vypočítaním maximálnej ceny nehnuteľnosti a výšky úveru podľa vašej súčasnej finančnej situácie,
 • pripraviť sa na kúpu vášho bývania v plánovanej budúcnosti – od špecifikácie nehnuteľnosti, odhadu potreby finančných prostriedkov na kúpu a zariadenie, výpočetu maximálnej možnej výšky poskytnutého úveru až po navrhnutie plánu vytvorenia Vašich vlastných prostriedkov na zaklade finančného plánu vypracovaného na mieru.

Ak kupujete nové bývanie, poradíme a zabezpečíme:

 • sprostredkovanie úveru potrebného na financovanie nového bývania,
 • ochránenie vášho nového bytu – vybavíme poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Súčasťou služby je aj vybavenie vinkulácie v prospech banky pri čerpaní hypotekárneho úveru,
 • návrh ako ochrániť váš príjem, z ktorého platíte nové bývanie a ostatné výdavky – poistenie a výpočet optimálnej poistnej sumy potrebnej na krytie rizík – PN, invalidita, strata príjmu, úmrtie.

Ak hľadáte možnosť investície formou investičného bývania:

 • vyhľadáme nehnuteľnosť podľa vašich investičných možností, prípadne pomôžeme zabezpečiť úver potrebný na dofinancovanie nehnuteľnosti pomocou tzv. „dobrého dlhu“,
 • sprostredkujeme dlhodobého nájomníka do investičnej nehnuteľnosti,
 • pomôžeme s inými formami prenájmu nehnuteľnosti cez booking.com, airbnb.com a pod.,
 • vypočítame budúcu hodnotu vašich peňazí – zhodnotenie nehnuteľností, výpočet výnosnosti investície a porovnanie s aktuálnym zhodnotením,
 • zhodnotíme získaný výnos z prenájmu nehnuteľnosti na finančných trhoch,
 • výpočet pasívneho príjmu z investície do nehnuteľnosti v súčasnosti a v budúcnosti

Ak chcete optimalizovať a „upratať“ financie, prípadne konzultovať svoje rozhodnutia ohľadom úverov, investícií, sporenia či poistenia, vieme:

 • vypracovať podrobný finančný plán na mieru,
 • skontrolovať už uzatvorené zmluvy v minulosti – úverové, poistné, dôchodkové – a navrhnúť pripadne optimalizáciu,
 • poskytnúť relevantné informácie k tvorbe finančnej rezervy, investície, zabezpečenia detí i vášho zabezpečeniu dôchodku.